Nieodpłatna pomoc prawna

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
PROWADZONE PRZEZ POWIAT WŁOCŁAWSKI
W 2020 ROKU

Poniżej informacja o zasadach udzielania pomocy prawnej, osobach uprawnionych oraz lokalizacjach i godzinach świadczonej nieodpłatnej pomocy prawnej.

1. Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Pomoc prawna udzielania jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

a) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo -administracyjnym, lub

b) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

c) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt a i b, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

d) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się w godzinach od 1530  do 1930 według kolejności zgłoszeń, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem – 54 230 46 39. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej  pomocy prawnej. Kobiecie, która  jest  w  ciąży,  udzielanie  nieodpłatnej  pomocy prawnej, odbywa się poza kolejnością.

2. Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dokumenty jakie należy przedłożyć w związku z zamiarem skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej która, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

3. W celu przekazania opinii o udzielonej pomocy prawnej osoba uprawniona może wypełnić osobiście Kartę pomocy – część B ( za wyjątkiem danych zawartych w punkcie 1 tej części karty pomocy). Wypełnioną kartę należy wrzucić do urny znajdującej się przy wejściu do lokalu. Wypełnienie części B karty pomocy przez osobę uprawnioną jest

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO

1. Brześć Kujawski, ul. Al. Władysława Łokietka 1a (budynek Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim),
Punkt czynny:
od poniedziałku do środy w godzinach od 1530 do 1930.

Filia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:
Chodecz, ul. Kaliska 2 ( siedziba Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu),
czynna: czwartek, piątek w godzinach od 1530 do 1930

Porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką oraz  Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu.

 2.  Lubraniec, ul. Pl. Dr Mariana Szulca 4 (siedziba Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubrańcu),
Punkt czynny: od poniedziałku do środy w godzinach od 1530 do 1930.

Filia Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:
Izbica Kujawska, ul. Piłsudskiego 32 (siedziba Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej),
czynna: czwartek, piątek w godzinach od 1530 do 1930.

Punkt prowadzony jest przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe. Porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni.

3. Kowal, ul Piwna 24 (siedziba Urzędu Miejskiego w Kowalu),
Punkt czynny: od poniedziałku do środy w godzinach od 1530 do 1930.

Filia Punktu: Lubień Kujawski, ul. Wojska Polskiego 22 (Centrum Kultury w Lubieniu Kujawskim),
czynna: czwartek, piątek w godzinach od 1530 do 1930.

Porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką oraz  Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu.

UWAGA: w dniach ustawowo wolnych od pracy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Informacja o zasadach udzielania pomocy prawnej, osobach uprawnionych oraz lokalizacjach i godzinach świadczonej nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>