Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Zarządu Powiatu 204/20 20.01.2020 Obowiązujący UCHWAŁA NR 204/20 ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu „Szkoła Ćwiczeń Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej województwa kujawsko-pomorskiego” Szczegóły
Zarządzenia Starosty 2/2020 17.01.2020 Obowiązujący w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku. Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu 203/20 16.01.2020 Obowiązujący UCHWAŁA Nr 203/20 ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu 202/20 16.01.2020 Obowiązujący UCHWAŁA Nr 202/20 ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu 201/20 16.01.2020 Obowiązujący Uchwała nr 201/20 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie analizy poniesionych w 2019 r. wydatków na wynagrodzenie nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego Szczegóły
Zarządzenia Starosty 1/2020 02.01.2020 Obowiązujący zmieniające zarządzenie w sprawie Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Starostwie Powiatowym we Włocławku. Szczegóły
Porozumienia 19.12.2019 Obowiązujący porozumienie na rzecz realizacji Projektu: „Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawienia motorem rozwoju mieszkańców regionu”. Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu 200/19 30.12.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR 200/19 ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Włocławskiemu odrębnymi ustawami na rok 2020. Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu 199/19 30.12.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR 199/19 ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu we Włocławku w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Włocławskiemu odrębnymi ustawami na rok 2019. Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu 198/19 30.12.2019 Obowiązujący UCHWAŁA NR 198/19 ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU z dnia 30 grudnia 2019 r. o zmianie uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2019 Szczegóły
« 1 2 3 34 35 »