Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Pełnomocnictwo Wydział Komunikacji Szczegóły
Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania zezwolenia na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Wniosek o ustalenie uprawnień do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Rozpatrzenie wniosku w sprawie dokonania uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Rozpatrzenie wniosku w sprawie udostępnienia danych z państwowego zasobu geodezyjnego. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydawania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego. Wydział Komunikacji Szczegóły
Rozpatrzenie wniosku w sprawie udostępnienia danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego jednostkom wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego w związku ze zgłoszoną pracą geodezyjną/kartograficzną. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Rozpatrzenie wniosku w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany celu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
« 1 2 3 4 9 10 11 »