Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
17.01.2020 Wniosek Wniosek o wydanie zezwolenia na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi cieków na ujściu z jezior: Chodecz, Borzymowskiego (Choceń), Krukowo, Modzerowo-Długie na rok 2020. Szczegóły
17.01.2020 Decyzja Decyzja zezwalająca Gminie Chodecz na usunięcie 2 szt. drzew z działki o nr ewidencyjnym 86/5, obręb Miasto Chodecz. Szczegóły
17.01.2020 Decyzja Decyzja umarzająca w całości postępowanie administracyjne wszczęte wnioskiem z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcia drzewa z obszaru działki o numerze ewidencyjnym 688/1, obręb miasto Kowal. Szczegóły
16.01.2020 Decyzja Decyzja zatwierdzająca: „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu eksploatacyjnego nr 2 ujmującego wody podziemne z utworów czwartorzędowych na terenie działki nr 232/123 obręb 0017 Kaliska w m. Kaliska, gm. Lubień Kuj.", powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie. Szczegóły
02.01.2020 Zgłoszenie instalacji Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne: instalacja radiokounikacyjna nr 33260(N!47208) GWL_KOWAL_DZIARDONICE, zlokalizowanej pod adresem: dz. nr 37, Dąbrówka. Szczegóły
15.01.2020 Zgłoszenie instalacji Zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej (47335 N!) CZERNIEWICE MAT (GLW_CHOCEN_CZERNIEWICE) znajdującej się pod adresem Czerniewice, ul. Choceńska 5/15. Szczegóły
16.01.2020 Zawiadomienie Zawiadomienie o przystąpieniu do wydania decyzji o zakończeniu postępowania dowodowego, przystąpieniu do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony oraz możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie: wniosku Gminy Baruchowo o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce o numerze ewidencyjnym 60/6, obręb Boża Wola. Szczegóły
16.01.2020 Decyzja Decyzja niezezwalająca Gminie Brześć Kujawski na usunięcie drzewa gatunku klon jesionolistny z działki o numerze ewidencyjnym 80/1, obręb Jaranówek. Szczegóły
15.01.2020 Zawiadomienie Zawiadomienie o wszczęciu przez Starostę Włocławskiego postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia: „Projekt robót geologicznych ujęcia wód podziemnych z utworów neogeńskich, otworem studziennym Nr 1 na terenie prywatnego gospodarstwa rolnego w miejscowości Borek gmina Lubraniec (działka nr 5/5), powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie”. Szczegóły
15.01.2020 Zawiadomienie Zawiadomienie o przystąpieniu do wydania decyzji zatwierdzającej: „Projekt robót geologicznych ujęcia wód podziemnych z utworów neogeńskich, otworem studziennym Nr 1 na terenie prywatnego gospodarstwa rolnego w miejscowości Łagiewniki gmina Włocławek (działka nr 14/3), powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie”.
Szczegóły
« 1 2 3 4 78 79 80 »