Administracja kadrowa

Administracja kadrowa

ul. Cyganka 28
87-800 Włocławek

tel. 54 230-46-69
e-mail: kadry[at]powiat[dot]wloclawski[dot]pl
fax: 54-230-46-71

 

Administracja kadrowa realizuje zadania w zakresie prowadzenia spraw pracowniczych pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

Do podstawowego zakresu zadań komórki należą:

1) planowanie i realizacja polityki kadrowej;

2) opracowywanie regulacji wewnętrznych z zakresu prawa pracy, m.in. regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania;

3) prowadzenia dokumentacji pracowniczej, spraw związanych z obliczaniem wynagrodzeń, planowaniem odpowiednich środków finansowych na płace;

4) wykonywaniem czynności z zakresu prawa pracy w ramach indywidualnego upoważnienia starosty;

5) prowadzenie spraw związanych z naborami, ocenami pracowniczymi, związanych z robotami publicznymi w starostwie, stażami, wolontariatem, praktykami zawodowymi;

6) wynikających dla starosty jako pracodawcy i zwierzchnika służbowego z ustawy o orderach i odznaczeniach państwowych, w tym dotyczących występowania z inicjatywą lub wnioskami o nadanie odznaczeń i orderów oraz prowadzeniem ewidencji i rejestrów w tym zakresie;

7) prowadzenie całokształtu spraw związanych z zawieranymi z pracownikami starostwa umowami cywilno – prawnymi, o ile załatwianie tego rodzaju spraw nie należy do merytorycznych zadań innych komórek organizacyjnych;

8) sporządzanie i przekazywanie sprawozdań związanych z zatrudnieniem pracowników, z wyłączeniem zadań należących do Wydziału Finansowo-Księgowego;

9) prowadzenie spraw związanych z pracowniczymi programami kapitałowymi

Informacje

Rejestr zmian