Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.11.2021 Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 04 listopada 2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr ZRID 17/2021 Szczegóły
Artykuł 19.11.2021 Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 04 listopada 2021 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr ZRID 16/2021 Szczegóły
Artykuł 10.11.2021 Obwieszczenie Starosty Włocławskiego w sprawie zawiadomienia o zebraniu materiału dowodowego w sprawie dotyczącej ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej pod nazwą „Wspólnota Gruntowa Rolników miasta Kowal” Szczegóły
Artykuł 10.11.2021 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu/wznowienia/przyjęcia granic działek ewidencyjnych oznaczonej numerem 25/4, obręb Mstowo, gmina Chodecz Szczegóły
Artykuł 28.10.2021 Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia „Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej Powiatu Włocławskiego” w 2022 r. Szczegóły
Artykuł 25.10.2021 Obwieszczenie Starosty Włocławskiego o terminie przeprowadzenia oględzin nieruchomościnieruchomości oznaczonej numerem działki 47/33 o powierzchni 0,2057 ha (wydzielonej z działki o nr ew. 47/13), położonej w obrębie Dobra Wola, jednostka ewidencyjna Włocławek. Szczegóły
Artykuł 25.10.2021 Obwieszczenie Starosty Włocławskiego o terminie przeprowadzenia oględzin nieruchomościoznaczonej numerami działek: 44/78 o powierzchni 0,0174 ha (wydzielone z działki o nr ew. 44/75) i 44/74 o powierzchni 0,1228 ha, położonej w obrębie Dobra Wola, jednostka ewidencyjna Włocławek. Szczegóły
Artykuł 25.10.2021 Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 05 października 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
Artykuł 25.10.2021 Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 29 września 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Szczegóły
Artykuł 22.10.2021 OBWIESZCZENIE Szczegóły