Klub radnych

Klub Radnych Wspólnota Samorządowa przy Radzie Powiatu we Włocławku:

1. Pan WOJCIECH ZAWIDZKI – Przewodniczący Klubu;
2. Pan Roman Tomaszewski – Wiceprzewodniczący Klubu;
członkowie:
3. Pan Kazimierz Kaca;
4. Pani Ewa Kończyńska;
5. Pan Jerzy Pawłowski;

Regulamin Klubu Radnych Wspólnota Samorządowa

Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego  przy Radzie Powiatu we Włocławku:

1. Pan KAROL MATUSIAK – Przewodniczący Klubu;

członkowie:
2. Pani Anna Kozłowska;
3. Pani Barbara Wałęsa;
4. Pan Grzegorz Śledziński;
5. Pan Bogdan Domżalski;
6. Pan Wojciech Rudziński;
7. Pan Jacek Ledzion.

Regulamin Klubu Radnych PSL

Klub Radnych Samorządowe Porozumienie Powiatu Włocławskiego:

1. Pan JACEK JABŁOŃSKI – Przewodniczący Klubu;
członkowie:
2. Pani Jadwiga Błaszkiewicz;
3. Pan Dawid Dalmann;
4. Pan Tomasz Jezierski;
5. Pan Zygmunt Wierzowiecki.

Regulamin Klubu Radnych Samorządowego Porozumienia Powiatu Włocławskiego 

Informacje

Rejestr zmian