Nieodpłatna pomoc prawna


INFORMACJA DOTYCZĄCA  PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT WŁOCŁAWSKI W 2021 ROKU

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz z 2020 r. poz. 875, 1086) Powiat  Włocławski  realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W CZASIE EPIDEMII COVID-19

Mając na uwadze przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z COVID-19, uprzejmie informujemy, że z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną oraz obowiązujące obostrzenia nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona w formie telefonicznej.

Zapisy na porady prawne odbywają się pod numerem telefonu: 54 230 46 39

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONE
PRZEZ POWIAT WŁOCŁAWSKI

Powiat Włocławski w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. prowadzi trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których osoby uprawnione  mogą uzyskać nieodpłatną pomoc prawną.

Szczegółowy harmonogram działania punktów i filii punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kowalu
Urząd Miejski w Kowalu,  ul. Piwna 24

 • Poniedziałek 15:30 – 19:30
 • Wtorek 15:30 – 19:30
 • Środa 15:30 – 19:30

W punkcie pomoc udzielana jest przez adwokatów i radców prawnych  według harmonogramów.

Filia punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Lubieniu Kujawskim
Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 22

 • Czwartek 15:30 – 19:30
 • Piątek       15:30 – 19:30

W punkcie pomoc udzielana jest przez adwokatów i radców prawnych  według harmonogramów.

Punkt Nieodpłatnej  Pomocy Prawnej w Brześciu Kujawski
Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim, ul. Aleje Władysława Łokietka 1a (obok Zakładu Komunalnego)

 • Poniedziałek 15:30 – 19:30
 • Wtorek 15:30 – 19:30
 • Środa 15:30 – 19:30

W punkcie pomoc udzielana jest przez adwokatów i radców prawnych  według harmonogramów.

Filia punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Chodczu
Urząd Miasta i Gminy w Chodczu, ul. Kaliska 2

 • Czwartek 15:30 – 19:30
 • Piątek  15:30 – 19:30

W punkcie pomoc udzielana jest przez adwokatów i radców prawnych  według harmonogramów.

Punkt Nieodpłatnej  Pomocy Prawnej w Lubrańcu
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubrańcu, ul. Pl. Dr Mariana Szulca 4

 • Poniedziałek 15:30 – 19:30
 • Wtorek 15:30 – 19:30
 • Środa 15:30 – 19:30

W punkcie pomoc udzielana jest przez Stowarzyszenie ,,Sursum Corda’’

Filia punktu Nieodpłatnej  Pomocy Prawnej w Izbicy Kujawskiej 
Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32

 • Czwartek 15:30 – 19:30
 • Piątek 15:30 – 19:30

W punkcie pomoc udzielana jest przez Stowarzyszenie ,,Sursum Corda’’

OSOBY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Kto może skorzystać z pomocy prawnej? Każdy, kto znajduje się w sytuacji, w której nie może ponieść kosztów odpłatnej pomocy i złoży takie oświadczenie w punkcie, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatna mediacja.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (osoba samozatrudniona) niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna dla samozatrudnionych przedsiębiorców ma charakter pomocy de minimis.

 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UPRAWNIENIA DO UZYSKANIA POMOCY

 • dowód osobisty (paszport, lub inny dokument stwierdzający tożsamość – w przypadku braku numeru PESEL) –  w celu wypełnienia oświadczenia o niemożności ponoszenia kosztów odpłatnej pomocy prawnej;
 • dokumenty, które dotyczą twojego problemu – jeśli takie masz; możesz też po prostu opowiedzieć prawnikowi, doradcy lub mediatorowi o swoim problemie.
 • dla samozatrudnionych – wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o nieodpłatną pomoc prawną oraz otrzymanej w ciągu 2 poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

ZAKRES UDZIELANEJ POMOCY

Osoby uprawnione będą mogły uzyskać w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Doradca służy nieodpłatną poradą obywatelską. Zaproponuje działania  dostosowane do twojej indywidualnej sytuacji. Będzie cię wspierał w rozwiązaniu problemu. Wskaże przysługujące ci prawa i spoczywające na tobie obowiązki, a w razie potrzeby sporządzi wspólnie z tobą plan działania i pomoże w jego realizacji.

Prawnik udzieli nieodpłatnej pomocy prawnej przykładowo w sytuacjach sporu z pracodawcą, spółdzielnią lub sąsiadem, reklamacji w sklepie. Udzieli informacji i przygotuje projekt potrzebnego pisma, w tych sprawach,  które nie toczą się przed sądem. A jeżeli sprawa jest już w sądzie, to napisze dla ciebie projekt pisma o zwolnienie z kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Jeżeli jesteś w sporze i chcesz się porozumieć – skorzystaj z nieodpłatnej mediacji. Mediator przeprowadzi mediację pomiędzy tobą a inną osobą, grupą osób lub instytucją, jak np. bank, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia itd. A jeśli nie jesteś pewien, czy mediacja znajdzie zastosowanie do twojej sprawy – przyjdź po informacje.

Uwaga: Z usługi nieodpłatnej mediacji wyłączone są mediacje prowadzone ze skierowania sądu oraz sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Pomoc uzyskasz na terenie całego kraju, w każdym z ok. 1500 punktów. Nie obowiązuje rejonizacja. Wystarczy się zapisać na dyżur, każdy powiat prowadzi telefon do zapisów i informacji. Wiele urzędów udostępnia również rejestrację elektroniczną. Na początku wizyty w punkcie złożysz oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy.

Osoby z  trudnościami w poruszaniu lub komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy w dogodnym dla siebie miejscu, również w domu lub w miejscu wyposażonym w odpowiedni sprzęt wspomagający komunikację lub z dostępnym wsparciem tłumacza języka migowego.  Mogą one również uzyskać poradę w szczególnych formach, na przykład przez telefon,  komunikator internetowy.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Zapisy i informacje o zapisach na stronie internetowej: https://np.ms.gov.pl/

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz z 2020 r. poz. 875, 1086)

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>