Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Porozumienia 49/2021 28.10.2021 Obowiązujący POROZUMIENIE zawarte w dniu 28 października 2021 r., w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. ,,Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2021 – 2022’’, Szczegóły
Porozumienia 48/2021 28.10.2021 Obowiązujący POROZUMIENIE zawarte w dniu 28 października 2021 r., w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. ,,Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2021 – 2022’’ Szczegóły
Porozumienia 47/2021 28.10.2021 Obowiązujący POROZUMIENIE zawarte w dniu 28 października 2021 r., w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. ,,Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2021 – 2022’’ Szczegóły
Porozumienia 46/2021 28.10.2021 Obowiązujący POROZUMIENIE zawarte w dniu 28 października 2021 r., w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. ,,Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2021 – 2022’’, Szczegóły
Porozumienia 45/2021 28.10.2021 Obowiązujący POROZUMIENIE zawarte w dniu 28 października 2021 r., w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. ,,Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2021 – 2022’’ Szczegóły
Porozumienia 44/2021 28.10.2021 Obowiązujący POROZUMIENIE zawarte w dniu 28 października 2021 r., w sprawie realizacji i finansowania zadania pn. ,,Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2021 – 2022’’ Szczegóły
Zarządzenia Starosty 58/2021 25.11.2021 Obowiązujący ZARZĄDZENIE Nr 58/2021 STAROSTY WŁOCŁAWSKIEGO z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wyżywienie (catering) dla uczestników projektu pn. ,,Nowe kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia motorem rozwoju mieszkańców regionu” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020- EFS Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu 530/21 24.11.2021 Obowiązujący UCHWAŁA Nr 530/21 ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu 529/21 24.11.2021 Obowiązujący Uchwała Nr 529/21 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg położonych na terenie gminy Włocławek do kategorii dróg gminnych oraz ustaleniu ich przebiegu Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu 528/21 24.11.2021 Obowiązujący Uchwała Nr 528/21 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zwołania sesji Rady Powiatu we Włocławku Szczegóły
« 1 2 3 105 106 »