Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIV/290/21 09.11.2021 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXIV/290/21 RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Włocławskiego Szczegóły
Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIV/289/21 09.11.2021 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXIV/289/21 RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU z dnia 9 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021. Szczegóły
Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIV/288/21 09.11.2021 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXIV/288/21 RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU z dnia 9 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2021 – 2028 Szczegóły
Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIV/287/21 09.11.2021 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXIV/287/21 RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub obiektów pływających w 2022 r. Szczegóły
Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIV/286/21 09.11.2021 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXIV/286/21 RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia opłat i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg położonych na obszarze powiatu włocławskiego na parking strzeżony oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2022 r. Szczegóły
Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIV/285/21 09.11.2021 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXIV/285/21 RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego „Programu współpracy Powiatu Włocławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” Szczegóły
Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIII/284/21 14.10.2021 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXIII/284/21 RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU z dnia 14 października 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021. Szczegóły
Uchwały Rady Powiatu Nr XXXII/283/21 30.09.2021 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXII/283/21 RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Powiat Włocławski Gminie Chodecz zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2021/2022. Szczegóły
Uchwały Rady Powiatu Nr XXXII/282/21 30.09.2021 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXII/282/21 RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Powiat Włocławski Gminie Miasto Kowal zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2021/2022. Szczegóły
Uchwały Rady Powiatu Nr XXXII/281/21 30.09.2021 Obowiązujący UCHWAŁA NR XXXII/281/21 RADY POWIATU WE WŁOCŁAWKU z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Powiat Włocławski Gminie Choceń zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2021/2022. Szczegóły
« 1 2 3 25 26 »