Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Zarządu Powiatu 530/21 24.11.2021 Obowiązujący UCHWAŁA Nr 530/21 ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu 529/21 24.11.2021 Obowiązujący Uchwała Nr 529/21 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg położonych na terenie gminy Włocławek do kategorii dróg gminnych oraz ustaleniu ich przebiegu Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu 528/21 24.11.2021 Obowiązujący Uchwała Nr 528/21 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zwołania sesji Rady Powiatu we Włocławku Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu 527/21 15.11.2021 Obowiązujący UCHWAŁA NR 527/21 ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU z dnia 15 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Włocławskiego na rok 2021 Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu 526/21 15.11.2021 Obowiązujący UCHWAŁA NR 526/21 ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Włocławskiego na 2022r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022-2029 Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu 525/21 09.11.2021 Obowiązujący UCHWAŁA NR 525/21 ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia ,,Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej Powiatu Włocławskiego” w 2022 r. i przyjęcia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu 524/21 09.11.2021 Obowiązujący Uchwała Nr 524/21 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku do złożenia wniosku, realizacji projektu oraz do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z przystąpieniem do projektu „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych we Włocławku i powiecie włocławskim (V)”. Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu 523/21 04.11.2021 Obowiązujący UCHWAŁA Nr 523/21 ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU z dnia 04 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na kompleksową dostawę energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Włocławskiego i Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku oraz powierzenia czynności kierownika zamawiającego Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu 522/21 04.11.2021 Obowiązujący UCHWAŁA Nr 522/21 ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku Komisji Przetargowej o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu 521/21 04.11.2021 Obowiązujący UCHWAŁA NR 521/21 ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań podczas wykonywania budżetu na 2021 rok Szczegóły
« 1 2 3 52 53 »