Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania zaświadczenia o wydaniu decyzji Starosty Włocławskiego określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej i sporządzeniu uproszczonego planu urządzenia lasu – zaświadczenie o lasach. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Rozpatrzenie wniosku w sprawie przyjęcia projektu robót geologicznych na wykonanie otworów wiertniczych w celu wykorzystania ciepła ziemi. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Rozpatrzenie wniosku w sprawie przyjęcia dokumentacji geologicznej „ innej”. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej dokumentację hydrogeologiczną. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczno-inżynierską. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną złoża kopaliny. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Szczegóły
« 1 2 3 »