Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Wniosek o ustalenie uprawnień do udziału we Wspólnocie Gruntowej Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Rozpatrzenie wniosku w sprawie dokonania uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Rozpatrzenie wniosku w sprawie udostępnienia danych z państwowego zasobu geodezyjnego. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Rozpatrzenie wniosku w sprawie udostępnienia danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego jednostkom wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego w związku ze zgłoszoną pracą geodezyjną/kartograficzną. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Rozpatrzenie wniosku w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany celu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia 50-procentowej bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Rozpatrzenie wniosku w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania postanowienia w sprawie sprostowania oczywistych błędów i omyłek w akcie własności ziemi Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany klasyfikacji gruntów, aktualizacji użytków Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Szczegóły
« 1 2 »