Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydania zaświadczenia o zagubionej karcie pojazdu i/lub dowodzie rejestracyjnym Wydział Komunikacji Szczegóły
Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą Wydział Komunikacji Szczegóły
Pełnomocnictwo Wydział Komunikacji Szczegóły
Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydawania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego. Wydział Komunikacji Szczegóły
Rozpatrzenie wniosku w sprawie wydawania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy lub osób. Wydział Komunikacji Szczegóły
Nadawanie i rozszerzanie uprawnień diagnosty. Wydział Komunikacji Szczegóły
WPIS LUB ZMIANA ZAKRESU WPISU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH STACJĘ KONTROLI POJAZDÓW Wydział Komunikacji Szczegóły
ROZPATRYWANIE I ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW STAŁEJ LUB CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO Wydział Komunikacji Szczegóły
Odbiór pojazdu usuniętego z drogi w trybie art. 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) z parkingu strzeżonego. Wydział Komunikacji Szczegóły
Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczanych w dowodzie rejestracyjnym, wynikającej z: Wydział Komunikacji Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »