Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Składanie i rozpatrywanie petycji kierowanych do Starosty Włocławskiego. Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa Szczegóły
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa Szczegóły
Udostępnianie informacji publicznej nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej (na wniosek) Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa Szczegóły
Załatwianie skarg i wniosków składanych lub adresowanych do starosty. Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa Szczegóły
« »